Født Fri prisen 2018

[mk_image src=»https://fodtfri.no/wp-content/uploads/2018/06/født-fri-prisen-2018-teaser-2.jpg» image_size=»full»][mk_padding_divider]

Født Fri prisen 2018 går til Azra Gilani.

Azra Gilani legemliggjør alt vi mener Født Fri-prisen skal symbolisere. Hun har vært en foregangsfigur, som banet vei for mange andre. Hennes oppfordring om at mødre må spille en mer aktiv rolle i barnas frigjøring har vært sårt tiltrengt, og er en vinkling som utvilsomt fortjener mer oppmerksomhet.

Azra gikk modig inn i en polarisert debatt, og tok ikke hensyn til andre enn dem som fortjener det mest: Barn og unge som blir skadelidende av forventningene foreldre, slekt og nærmiljø har til dem. Slik er hun en kilde til inspirasjon for oss alle som arbeider for å fremme frihetskulturen, og et eksempel til etterfølgelse.

Vi kan bare håpe at flest mulig mødre velger å ta til seg Azras kloke ord. Og at denne pristildelingen kan bidra til at ordene hennes når ut til enda flere.

Noe av det vi i Født Fri er mest opptatt av er å vise støtte til, og heve frem stemmer vi mener fortjener å bli hørt. Og gi honnør til dem som har tatt kampene, og stått i stormen, for å sikre flest mulig retten til å være fri.

Derfor har vi valgt å opprette Født Fri-prisen. En utmerkelse som vil deles ut på vår årlige konferanse. Mangfold er også noe som er viktig for oss. Av den grunn vil vi forsøke å få til en variasjon i bakgrunnen til dem som mottar prisen, slik at det ikke blir bare noen få grupper som er representert. Det er nødvendig å fremheve gode rollemodeller i alle miljø.

Noen av kriteriene for å tildeles prisen er at man har vært en uredd og frittalende forsvarer av enkeltmenneskets grunnleggende og urokkelige rettigheter. Og at man uten frykt for seg selv har hjulpet andre, eller bidratt til å rette offentlighetens søkelys mot underkommunisert og oversett tematikk.

Vi håper denne prisen kan være en inspirasjon, og ikke bare til dem som mottar den. Men at den også kan vise samfunnet at de som står frem på denne måten blir ivaretatt og får sin fortjente honnør. Og fungere som en påminnelse om at selv når kamper føles tunge å ta, så har man noen der ute som heier på en, og står klare til å kjempe dem sammen.

[mk_padding_divider]