Mangfoldseminar med boklansering av Mangfodsledelse

Velkommen til paneldebatt og bokprat!

I forbindelse med Bollywoodfestivalen 2018 ønsker vi å invitere til en faglig debatt rundt viktigheten av mangfold i arbeidslivet.

I den forbindelse har vi fått et variert panel som vil korte innlegg med tid til spørsmål i etterkant, etterfulgt av et møte med forfatter Loveleen Rihel Brenna og hennes nyutgitte bok, Mangfoldledelse.

Mulighet for kjøpe bok med signatur av forfatter på seminar.

Dato: 10.september

Programmet starter kl 15.30

Sted: Oslo Klingenberg kino

Lett servering indisk servering.

Vi starter med en paneldebatt bestående av

  • Anders H. Lier, impact investor, arbeidende styreleder i Nordic Impact
  • Loveleen Rihel Brenna, forfatter og grunnlegger av Seema as
  • Helga Aune, Fast advokat/direktør Helga Aune, Ph.d, Advokatfirmaet PwC AS
  • Shabana Rehman fra Født fri: om mangfold i Norge
    Morten Sonniks, seniorrådgiver, IMDI (Integrasjons og mangfoldsdirektoratet)
  • Kathinka Frøystad, sosialantropolog og professor ved Universitetet i Oslo Hun snakker om mangfold i India

Bokprat om Mangfoldsledelse mellom forfatteren Loveleen Rihel Brenna og journalist Nina Hanssen.

Forfatteren svarer på:

  • Likestilling og kjønnsbalanse i lederposisjoner – hvordan løse den nordiske knuten?
  • Hvordan kan mangfold og likestilling bidra til økt bærekraft og bærekraft?
  • Er norsk arbeidsliv moden nok til å benytte potensialet i mangfoldet?

Etter innlegg fra paneldeltakerne og bokprat er det åpent for spørsmål og diskusjon.

Velkommen!