Sosial Kontroll United

Første gang jeg ble kjent med konsekvensene av sosial kontroll, var mens jeg var aktiv i Sosialistisk Ungdom. Jeg overnattet på partikontoret i Oslo for å ferdigstille noen plakater til en [...]

Uten kvinner, ingen fred

Forfatter: Rania Al-Nahi, prosjektleder Født Fri I lys av tildelingen av fredsprisen til Nadia Murad og Dr. Dennis Mukwege lanserte regjeringen sin fjerde handlingsplan «kvinner, fred og [...]

Start typing and press Enter to search