Mentor-Lelo og Født Fris nye mentorsatsing!

Lets Lelo it!

Denne helgen besøkte Født Fri ved leder Shabana Rehman oppstarten av vårt nye mentor-program. Et pilotprosjekt i samarbeid med Mentor-Lelo, som startet i Stavanger denne lørdagen. Vi har visjon om et nasjonalt tilbud etter at pilotprosjektet er over.

Mentor-Lelo har utviklet et skreddersydd et mentorprogram for nyankomne flyktninger til Stavanger som har fått sin søknad godkjent og skal bli boende i landet og regionen. I dette programmet får du en mentor som skal fungere som en veileder for at du skal komme enklere inn samfunnet

Programmet består av fire ulike samlinger med temaer som er viktig i integrasjonsprosessen, og varer i 4 måneder. I tett samarbeid med stiftelsen Født Fris forelesere vil vi veilede mennesker som er nye i norge i likestilling, rettigheter, individets frihet og til større inkludering i samfunn og arbeidsliv. Født Fri vil vektlegge at veier ut av negativ sosial kontroll og tabuer knyttet til æres og skamkulturen også er på agendaen. Vil du vite mer om programmet ta kontakt på post(at)fodtfri.no

Grunnleleggerne av Mentor-Lelo programmet:

Latifa Anda kom selv til Norge som flyktning for flere år tilbake og har et brennende hjerte for mennesker og menneskers utvikling.

Hun snakker fire språk flytende og behersker 12 arabiske dialekter. Siden 1998 har Latifa utviklet bedrifter både i Midt-Østen, Dubai og i Norge, hun bruker sine unike ferdigheter og erfaringer for å hjelpe virksomheten og mennesker. Og hun har erfaring fra multinasjonale virksomheter innenfor markedsføring, salg, kundebehandling, risikostyring og forretningsutvikling

Latifa Anda foreleste også på Født Fri samarbeidskonferanse med I Empower Me, hvor hun tok opp kampen mot omskjæring og for inkludering og etablering i et nytt samfunn, Du kan også se Latifa på Søndagsrevyen i kveld kl 1900 på NRK, eller hennes sterke intervju på The Human Aspect om sosial kontroll  og frihet her

 

 Thor- Erik Gulliksen har over 25 års erfaring innenfor ledelse, markedsføring, salg, utdannelse og kurs og har en stor verktøykasse innenfor inspirasjon, kurs, personlig utvikling og forretningsutvikling. Han er også forfatter av to bøker om mentoring, to bøker om entreprenørskap og jobber nå med sin femte bok om kvinnelige entreprenører i Afrika. Siden 1999 har Thor-Erik arrangert flere ulike mentorprogrammer og over 800 mennesker har vært igjennom noen av hans programmer. Og siden 2015  har han vært President i European Mentoring and Coaching Council Norway

 

Vi i Født Fri er svært stolte av samarbeidet og gleder oss til å følge pilotprosjektet og mentorer og adeptere fremover.