Stovnerrevyen- debatt

I helgen arrangerte Født Fri i samarbeid med Stovner videregående skole revyen «Stovnerske Tilstander». Stovnerrevyen ble utviklet i samarbeid med elevene selv, og skulle speile de utfordringer de erfarer i egne liv og egen hverdag. Oppsetningen ble møtt med gode tilbakemeldinger og positive anmeldelser.

Født Fri er ansvarlig for det kunstneriske innholdet. Alle involverte aktører blir godt fulgt opp av skolen.

I går kveld publiserte en elev ved skolen sin oppfatning av revyen, hvor det fremkom at vedkommende leste en del kontekst inn i sekvenser som ble opplevd som kritikkverdige. Hvor revyens ironisering med fordommer elevene opplever ble tolket som en videreføring av nettopp disse fordommene.

Enhver har rett til å stille seg kritisk til, og ha sin egen oppfatning av en kunstnerisk produksjon. Vi kan derfor ikke si annet enn at vi anerkjenner den kritikk som har kommet, men den er ikke representativ for revyens innhold eller tematikk.

Èn spesiell sketsj ble imidlertid fremhevet, som vi vil si noen oppklarende ord om. Dette oppleves som særskilt nødvendig, da mange har delt den kritiske innsigelsen til eleven videre, uten å selv ha sett stykket eller undersøkt bakgrunnen.

I sketsjen problematiseres Politiets arbeidsmetoder, ved at en kvinnelig politibetjent skal iføre seg forkledning, som også innebærer ansiktsmaling. Dette for å kunne infiltrere et tenkt kriminelt miljø ved Stovner.

Det er ikke meningen at personen iført ansiktsmaling skal fremstille en person med minoritetsbakgrunn. Tvert imot er selve poenget i segmentet at skuespilleren har en lett gjennomskuelig forkledning. Det er altså Politiet som er målet for satiren. Dette er ikke det som historisk har blitt omtalt som såkalt «blackface», hvor man sminker en hvit person for å spille rollen som en mørk person på «troverdig» vis.

Humor skal våge å utfordre. Det skal flytte og overskride grenser. Spesielt for ungdom som utfolder seg kreativt er det viktig å ivareta sin kreative frihet. Født Fri står helt og holdent inne for de kunstneriske valg som ble tatt.

Vi oppfordrer alle som har sterke meninger om revyen uten å ha sett den, avvente med å ta standpunkt.