Den norsk-pakistanske forfatteren Azra Gilani ble i 2018 første prismottaker. Azra har vært en foregangskvinne innen integrering, og med sin bok «En muslimsk mors kamp var hun med på å heve mange viktige problemstillinger i samfunnsdebatten.

I 2019 gikk prisen til Lily Bandehy, med iransk bakgrunn. En aktiv samfunnsdebattant i en årrekke, som har fått publisert flere bøker. Lily stod tidlig frem som en uredd stemme, og tok opp mange kontroversielle tema på en tid det medførte stor kostnad å gjøre det.

Nå ser vi frem til å snarlig kunne dele årets prismottaker med dere alle, og føler vi har funnet en virkelig verdig vinner! Annonseringen vil skje under årets Født Fri-konferanse i september, som denne gang gjennomføres digitalt av hensyn til Korona-pandemien. Nøyaktig dato og øvrige detaljer vil bli offentliggjort fortløpende.

Følg med på våre kanaler i sosiale medier, samt www.fodtfri.no, for å få med deg annonseringen når den skjer!