Født Fri arbeider for individets frihet og felles likestillingsmål uavhengig av tro, legning, kjønn, eller etnisitet. Vi er en stemme for alle som blir forfulgt på grunn av sin annerledeshet. Last ned vår tiltaksplan med vår foreslåtte tiltak som bør innføres for å sikre alle retten og muligheten til å leve frie liv.