Vi har hatt styremøte i dag, og har lest rapporten som har blitt lagt ut på IMDis hjemmesider. Og vi har mange faglige innsigelser på rapporten. Vi har tidligere i dag kontaktet IMDi og bedt om et møte, uten å få svar.

Utviklingen har vært den at vi nå i ettermiddag skriftlig fra IMDi har fått beskjed om at vi skriftlig kan gi tilsvar innen 06.oktober 2020. Dette vil styret benytte seg av. Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født Fris side av saken.

Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vårt tilsvar foreligger. Vi er så langt ikke kjent med at det foreligger økonomiske misligheter i Født Fri, og administrasjonen har styrets tillit.

Jan Sverre Asker

Styreleder, Født Fri

NTB Kommunikasjon