I flere tilfeller dreier det seg om at tallene for hvor mange som søker hjelp går ned. Dette bør derimot ikke sees som en indikator på at omfanget reduseres, men at de som har behov for hjelp nå har færre muligheter til å få det.

For barn og unge vil personalet i barnehagen og helsesøstre være dem man kunne henvendt seg til, men når barnehager og skoler er stengt står de alene.

I mange tilfeller blir også sårbare personer i karantenetiden innestengt sammen med dem som utøver kontroll eller vold mot dem.

Derfor er det nå ekstra viktig å holde fokus på denne problematikken, og ta grep for å yte bistand til dem som trenger det. Vi i Født Fri vil bruke våre digitale kanaler til å drive aktivt opplysningsarbeid, i håp om å nå frem til flest mulig med informasjon om hvor de søke assistanse. Men vi er også avhengig av at alle viser ekstra omtanke for hverandre i disse dager, og holder et våkent øye med dem man tror kan være i faresonen. Man bør følge prinsippet om at dersom man ser noe, så må man si noe.

Her er nyttig kontaktinformasjon:

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seif kan nås via telefon eller SMS på 97309700, og man finner annen kontaktinfo og chat-mulighet på www.seif.no

Krisesentersekretariatet

Du kan finne krisesenter nær deg selv, i regi av Krisesentersekretariatet, på www.krisesenter.com

Røde Kors

- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan du ringe på 815 55 201, og de har også egen chat på www.æresrelatertvold.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi har opprettet en egen nettportal for unge som har det utrygt hjemme: www.imdi.no/nora/

VOlinjen

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold eller trusler kan du ringe VOlinjen på 116 006

Politiet

Politiet kan du ringe på 02800 eller 112 i nødstilfeller. Nettpatruljen på Facebook og Instagram (søk på Politiets Nettpatrulje og velg din region)

Barnevernet

Barnevernet har alarmtelefon med nummer 116 111

Mental Helse

Mental Helse kan du kontakte
på 116 123

Aktuelle Linker:

Trenger du hjelp?

Vennligst fyll ut kontaktskjema under