Her kan du høre han selv fortelle fra en av våre konferanser som ble produsert i samarbeid med FO – Fellesorganisasjonen Oslo: https://youtu.be/KrQ99WRYQZU

Mikael er en idealist som har tatt et oppgjør med sin fortid og er sterkt engasjert i samfunnsnyttig arbeid. I tillegg til Født Fri samarbeider han blant annet med Kirkens Bymisjon og er ansatt i Norges KFUK-KFUM Forandringshuset.