Idealisme

Hvorfor er idealisme viktig?

Samfunnet trenger sterke og engasjerte stemmer, som tar til orde for å bekjempe urett og kjempe for at alle har de samme grunnleggende rettigheter.

Noe av det vi i Født Fri anser som vårt hovedoppdrag er å hjelpe flere til å engasjere seg, og bli aktive som aktivister i kampen for mer likestilt og mindre fordomsfull verden.