Vi har i dag – via VG – blitt orientert om at en granskningsrapport om vår virksomhet nå er ferdigstilt.

IMDi har med henvisning til rapporten holdt tilbake vår støtte og varsler også andre tiltak. Vi opplever granskingen som høyst utilfredsstillende. Intervju med nøkkelpersonell, der det ble tatt lydopptak er ikke dekkende skriftlig referert og vesentlig bevis er utelatt. Rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter noe vi har påpekt løpende, sist ved brev fra advokat fredag 18.09.21. til EY

Granskningen har pågått over svært få dager og vi ble gitt frister på å kommentere og fremlegge bevis som det ikke var fysisk mulig å etterkomme. En kritisk lesning av rapportens faktumbeskrivelse gir ikke grunnlag for at det er foretatt straffbare forhold, eller at stiftelsen har manglet økonomisk kontroll. 

Det vil alltid være rom for skjønn i bruk av samfunnets midler, og Født Fri vil se på dette, samt enkelte rutiner, men rapporten beviser ikke at det er grunnlag for reaksjoner av noe slag mot Født Fri.

Det er alvorlig at det viktige integreringsarbeid som Født Fri driver skal ødelegges på et så tynt grunnlag. Vi vil i første omgang ta saken opp med departementet. 

Med vennlig hilsen styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker 

NTB Kommunikasjon