Født Fri har i dag engasjert partner i advokatfirmaet Bull & Co, Anne Helsingeng, til å gjennomgå EYs granskning av stiftelsen Fød Fri på oppdrag fra IMDI. 

 – Vi opplever ikke at kravene til kontradiksjon er oppfylt i tillegg til at rapporten gjengir udokumenterte påstander fra varslerne. Etter å ha leste Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger, har jeg derfor bedt Helsingeng om en gjennomgang. Anne Helsingeng er en av Norges fremste advokater på privat gransking og det er derfor vi har gitt oppdraget til henne, sier Shabana Rehman, daglig leder i Født Fri. 

 Anne Helsingeng  leder for tiden Advokatforeningens arbeid med å oppdatere retningslinjene for private granskinger, og hun satt også i utvalget som utformet retningslinjene da de første gang ble vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre i 2011. Rapporten skal være ferdig neste uke. EYs gransking for IMDi er en privat gransking.