Jan Sverre besitter en rik og allsidig kompetanse. Han har bakgrunn blant annet som Konserndirektør i Gjensidige Forsikring, Styreformann i Gjensidige NOR Driftspartner, Styreformann i Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Styret i Født Fri består per 25. august 2020 dermed av Jan Sverre Asker (styreleder), Gerd Fleischer, Line Jacobsen Vestengen, Jeyla Rustamova og Solveig Bjørkøy

Styrets stilling til IMDis varslede gjennomgang av stiftelsen Født Fri: Vi mener at stiftelsen har hatt god styring. Vi tar IMDis varsel til orientering og imøteser granskingen.

Se nyhet på NTB Kommunikasjon