Trenger du hjelp?

Vi jobber for individets frihet og felles likestillingsmål uavhengig av tro, legning, kjønn, eller etnisitet. Vi er en stemme for alle som blir forfulgt på grunn av sin annerledeshet. Kontakt oss om..

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet