Hvorfor vi må eliminere vold mot kvinner

Vold mot kvinner og jenter (Violence against women and girls – VAWG) er en av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i vår verden, i dag er i stor grad unreported på grunn av straffrihet, stillhet, stigma og skam som omgir den.

Generelt manifesterer seg seg i fysiske, seksuelle og psykologiske former, som omfatter:

  • intim partner vold (vold, psykologisk overgrep, ekteskapsforbrytelse, femicide);
  • seksuell vold og trakassering (voldtekt, tvunget seksuelle handlinger, uønskede seksuelle fremskritt, seksuelt misbruk av barn, tvangsekteskap, trakassering, stalking, cyber-trakassering);
  • menneskehandel (slaveri, seksuell utnyttelse);
  • kvinnelig kjønnslemlestelse; og barneekteskap.

Les hele artikkelen (på engelsk). Åpnes i nytt vindu.

Start typing and press Enter to search

Frihetsfortellinger – Født Fri og Fortellerhuset