Visste du at i et av verdens rikeste land er det ett av ti barn som vokser opp i fattigdom?

Det er hele 70 000 mennesker i Norge som har ingen nære fortrolige eller venner de kan snakke med når de trenger det.

 

I 2017 var det 150 000 mennesker i Norge som opplevde å ikke ha nok å spise. 21. oktober kan du være med på årets viktigste søndagstur! Vær med å gjøre en forskjell for noen som trenger det. #MindreAleneSammen

Gå inn på Blimed.no og meld deg som bøssebærer – gå for at alle skal ha noen å gå til.

I år går TV-aksjonen til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Alt for mange havner «utenfor». Noen mangler en seng å sove i, noen faller fra arbeidslivet, andre er ensomme. Dette rammer ikke bare enkeltmennesker, men har ringvirkninger for hele samfunnet.

Med pengene som samles inn, kan Kirkens Bymisjon åpne dører og legge til rette for møter som endrer liv. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale, og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Alle – uansett hvem de er – skal få dekket basisbehov som mat, seng og toaletter – det handler om grunnleggende menneskeverd. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger, matstasjoner og sanitærtilbud. 

Alt for mange faller utenfor det ordinære arbeidslivet, av ulike grunner. De ønsker å jobbe, men kravene er uoverkommelige. Å ha en jobb betyr svært mye, ikke minst for ens livskvalitet. Vi må ha en visjon om at alle skal kunne delta i arbeidslivet. Det er uakseptabelt at det er mange som ønsker å delta og bidra i arbeidslivet, men ikke får det fordi det ikke tilrettelegges for det, av og til på grunn av fordommer om deres evner og ferdigheter.

Kirkens Bymisjon vil etablere flere kafeer for mennesker med rusmisbruk eller psykiske lidelser. Vi må bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise god mat, og kunne få informasjon.

Noe av midlene skal gå til fritidsaktiviteter for barn og unge, og opprettelse av flere sentraler for lån av fritidsutstyr. Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst én aktivitet, men dessverre er det mange som ikke har råd eller tilgang.

 Alle skal ha mulighet til å delta i et fellesskap og kunne være en ressurs for sitt eget nærmiljø. Samfunnet trenger flere møteplasser, og Kirkens Bymisjon skal organisere møter mellom frivillige og innvandrere, hvor man kan gjøre ulike aktiviteter, knytte vennskap, og lære om hverandres språk og kultur.

Start typing and press Enter to search

I EMPOWER ME - Født FriThe Human Aspect