Sara har bl.a. talt på to av våre konferanser, mens Født Fri-leder Shabana Rehman har holdt innlegg på GAPFs årlige arrangement, Fadime-gallaen. Sara har i en årrekke vært en sterk stemme i arbeidet mot æreskultur, og en iherdig forkjemper for frihet og likestilling. Vi ser frem til å videreføre vår gode relasjon til GAPF, og jobbe sammen mot vår felles målsetning om å sikre alle retten til å leve fritt.