• Jan Sverre Asker Styreleder

  Jan Sverre er styreleder i Født Fri. Han er 63 år, har studert jus, men er først og fremst økonom. Jan Sverre var konserndirektør i Gjensidige frem til 2008, og etter det administrerende direktør i Finansnæringens arbeidsgiverforening. Han har også styrebakgrunn fra ulike selskap i Gjensidigegruppen og Lindorff. I tillegg var han styreleder i Reform – ressurssenter for menn, og medlem av regjeringens mannspanel.

  Når det gjelder hvorfor han ville bruke av tiden sin på å være aktiv i Født Fri uttrykker Jan Sverre det slik: «Grunnen til at jeg sa ja til Født Fri er at jeg selv er far til en jente, og ser verdien i at alle mennesker må kunne foreta egne valg, på tvers av kultur, religion og hva andre måtte mene. Gjennom de vervene jeg har hatt har jeg vært dypt engasjert i likestillingsspørsmål. Jeg var blant annet med på å opprette Futura, som var et utviklingsprogram for kvinner i finansnæringen.»

 • Gerd Fleishcer Styremedlem

  Gerd Fleischer har bodd en lang periode av sitt liv i utlandet, hvor hun studerte språk og litteratur. Hun har arbeidet som journalist og bokforlegger i Latin-Amerika. Var med på å bygge opp Oslo krisesenter, det første krisesenteret i Norden. Siden 1986, har hun ledet organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

  Gerd sier følgende om hva som er viktig for henne, i forbindelse med deltakelsen i Født Fri: «For å få bukt med ukulturen tvangsekteskap og æresrelatert vold, er det avgjørende at de unge selv tar opp kampen. Født Fri er en arena hvor de unge møtes, fører kampen videre og tar styring over egne liv. Dersom de trenger vår støtte, skal vi være der for dem!»

 • Line Jacobsen Vestengen Styremedlem

  Line har studert jus ved Universitetet i Oslo, hvor hun ble uteksaminert våren 2011. Det første året arbeidet hun i barneverntjenesten, før hun i 2012 begynte som advokatfullmektig i advokatfirmaet Støen & Thoresen. Hun fikk advokatbevilling i 2014 og har etter dette arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Støen & Thoresen, hvor hun hovedsakelig arbeider med saker innenfor strafferett, barnerett og barnevern.

  Line oppgir følgende begrunnelse for sitt engasjement i Født Fri: «I forbindelse med mitt arbeid som advokat, ser jeg hvor viktig det er at særlig barn og unge skal bli sett og hørt, samt få sine rettigheter og interesser ivaretatt, og at dette skal være likt for alle uavhengig av miljø, etnisitet, kjønn og religion. Født Fri har nettopp akkurat dette som formål, og deres arbeid i forhold til individets frihet i alle miljøer, er høyst nødvendig og svært viktig.»

 • Jeyla Rustamova Styremedlem

  Jeyla har lang erfaring fra arbeid med flyktninger i FN Høy Kommissariat for Flyktninger (UNHCR). I Norge har hun jobbet som avdelingsleder for SEIF (Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger) i Bergen, daglig leder for et asylmottak, og deretter som faglig ansvarlig for minoriteter på Krisesenteret for Bergen og omegn. Både på SEIF og Krisesenteret jobbet hun mye med vold i nære relasjoner, med voksne eksponert for negativ sosial kontroll, og spesialiserte seg på kartlegging av partner- og æresrelatert vold, menneskehandel og sikkerhetsproblematikk. I dag jobber hun som avdelingsleder ved Introduksjonssenteret for Flyktninger.

  Jeyla har dette å si om årsaken til at hun har valgt å være en del av Født Fri: «Jeg ser fram til mitt styreverv i Født Fri. Det er virkelig på tide å lage en god arena for å styrke en voksende positiv aktivisme i vårt samfunn. Nye stemmer må komme fram gjennom kreativ meningsutveksling, opplæring i form av skrivekurs og media- og innholdsproduksjon. Dette er det viktigste forebyggende arbeidet i dagens Norge.»

Start typing and press Enter to search