I dag kan vi videreformidle den svært gledelige nyheten om at Sudan har vedtatt å forby omskjæring av kvinner! Å stanse denne praksisen er et av hovedmålene vi i Født Fri arbeider for, og vi har et tett samarbeid med den viktige organisasjonen Stopp omskjæring.

Kvinnelig kjønnslemlestelse er dessverre fortsatt et utbredt problem i store deler av verden, og millioner av kvinner utsettes for dette alvorlige ufrivillige inngrepet i egen kropp. Vi kjemper for kroppslig autonomi, og mot skamkulturen som ligger bak dette ønsket om å kontrollere kvinners seksualitet.

Faktaark fra UNICEF om FGM.

En av utfordringene forbundet med å bekjempe kvinnelig kjønnslemlestelse er at det er mange land hvor det er forbudt, men loven ikke håndheves og fenomenet er utbredt, mens det er andre land hvor det ikke finnes noe direkte forbud, men praksisen straffes via andre lovparagrafer.

For mer info, se dette kartet (datert 2019) fra United Nations som viser hvilke land som har innført faktiske forbud.