Født Fri-prisen 2020

Hvert år deler vi ut Født Fri-prisen for å hedre frie kvinner som har gjort en forskjell og brukt sin uredde stemme for å kjempe for frihet for alle. Vi