Tiltaksplan

Dette er våre foreslåtte tiltak som bør innføres for å sikre alle retten og muligheten til å leve frie liv.