Stiftelsen skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn,  tro og etnisitet. Vi støtter kampen for individets frihet mot skamvold  og negativ sosial kontroll. Norge er et multietnisk og  verdipluralistisk samfunn. Dette krever at individer gis sosial og  moralsk frihet til å forme egne liv og finne sin flokk, uavhengig av  hvilken familie de er født i, uten å bli diskriminert, tvunget eller  utsatt for negativ sosial kontroll basert på hvem de er. Alle skal  kunne ta en utdannelse, søke jobber, finne bolig og – hvis familieliv  er ønsket – stifte familie med en partner valgt av egen fri vilje.  Dette kan kun skje når individuell frihet og autonomi respekteres, med  fravær av tvang og sosialt press. Stiftelsen skal arbeide for den  grunnleggende ideen om at mennesker er født frie og like: basert på  demokrati, likestilling og rettssikkerhet. 
Stiftelsen skal særlig  støtte minoriteters rett til de grunnleggende menneskerettigheter  gjennom frigjøringsarbeid, og mot fysisk og psykisk vold, som for  eksempel, men ikke begrenset til oppdragervold. Stiftelsen skal  arbeide for minoriteter gjennom en varmere og mer inkluderende  offentlig samtale men også gjennom åpenhet og kritisk faktabasert  informasjon. Målet er å finne felles løsninger på utfordringer i  pluralistiske samfunn, uten at kampen for frihet misbrukes mot  fellesskapet og mangfoldet. Stiftelsen skal arbeide ved å være en  aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving,  praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid,  kulturelle aktiviteter og gi økonomisk støtte til prosjekter som  underbygger samme formål. 

Historikk:

Født Fri dokumenterer alle våre konferanser og samlinger, og de blir fortløpende lagt ut på vår YouTube-kanal. Se vår historikk her.

Administrasjon:

Shabana Rehman

Morten Guldberg

Pouneh Attar

Styret:

Jan Sverre Asker

Gerd Fleischer

Line Jacobsen Vestengen

Jeyla Rustamova

Solveig Bjørkøy