Prosjektoversikt Født Fri

Grundige presentasjoner av våre prosjekter og aktiviteter, vil løpende bli lagt ut i vårt prosjektarkiv. I mellomtiden kan du laste ned en oversikt på PDF. Besøk også gjerne vår YouTube-kanal der du finner videoer fra de fleste av våre prosjekter og arrangementer.

Veier ut av negativ sosial kontroll

Å arbeide for individets frihet og felles likestillingsmål uavhengig av tro, legning, kjønn, eller etnisitet. Vi er en stemme for alle som blir forfulgt på grunn av sin annerledeshet.

Aktiviteter

Født Fri skal formidle meninger, og skape møteplasser, workshop, støtte fri kunst og kultur og invitere til mer åpenhet rundt frihet for alle. Gjennom å igangsette kreative prosjekter ønsker vi å gi mikrofonen til vår målgruppe. Vil du bidra?

Vil du støtte Født Fri?

vipps

522178

Vipps-nummer

Video fra YouTube / Streaming